OTVOR MI SVOJE SRDCE
ZOZNAM PIESNÍ

 

01. PRÍĎ, DUCHU SVÄTÝ, TVORIVÝ
02. JEŽIŠ MÔJ, MAJSTER MÔJ
03. PRIŠIEL NA ZEM
04. DUCHU SVÄTÝ, PRÍĎ
05. SHEMA ISRAEL
06. I LOVE YOU, LORD
07. JESUS, REMEBER ME
08. MÁRIA, MATKA BOLESTNÁ
09. DO SRDCA MI PRÍĎ
10. UZDRAVUJ NÁS
11. BOŽIA LÁSKA, PRÍĎ
12. NECH TVOJ DUCH PRETEKÁ
13. AGNUS DEI (Alleluia)
14. JEŽIŠ
15. BENEDICAT TIBI DOMINUS
16. MAGNIFICAT

01.PRÍĎ, DUCHU SVÄTÝ, TVORIVÝ

1. Príď, Duchu Svätý, tvorivý
príď svojich verných navštíviť,
naplň nám srdcia milosťou,
ktoré si stvoril múdrosťou.

2. Tešiteľom si nazvaný,
dar Boží z neba nám daný,
zdroj živý, láska, oheň v nej
i pomazanie duchovné.

3. Ty, darca darov sedmorých,
prst Boží v dielach stvorených,
ty, prisľúbenie Otcovo,
dávaš reč, slovo Pánovo.

4. Osvieť nás, ducha posilňuj,
do sŕdc vlej lásku ohnivú,
keď telo klesá v slabosti,
vzpriamuj ho silou milosti.

5. Pred nepriateľom ochráň nás,
svoj pokoj daj nám v každý čas,
nech vždy pod tvojím vedením
vyhneme vplyvom škodlivým.

6. Nauč nás Otca poznávať
a jeho Syna milovať
a v teba, Ducha obidvoch,
daj veriť vždy, vo všetkých dňoch.
Amen.

02. JEŽIŠ MÔJ, MAJSTER MÔJ

/: Ježiš môj, Majster môj, Spasiteľ môj. Svätý Boh a Pán. :/

/: Klaniam sa, klaniam sa a velebím. Teba, Svätý Boh a Pán. :/
/: Jeshua, Jeshua Ha’Mashiach, Kadosh Adonai. :/

03. PRIŠIEL NA ZEM

1. Prišiel na zem konať dielo spásy
a ľuďom biednym s láskou pomáhal,
ku slobode zval zotročených hriechom, môj Pán.

2. Svetom šiel a ľudskú niesol biedu,
chcel z lásky splniť Otcov spásy plán.
Na kríži mrel, však tretí deň vstal z hrobu, môj Pán.

R: Môj Pán Ježiš ma miloval,
až na smrť šiel, svoj život dal.
Môj Pán Ježiš dnes teba zve,
poď domov, vráť sa späť.

3. Jeho láska stále rany hojí
a ku spáse nám náruč otvára.
Dnes ako predtým búrku upokojí, môj Pán.

4. Jeho milosť stále ešte trvá,
chce zmieriť ľudí s Otcom nebeským.
A krvou splatiť mzdu za vykúpených, môj Pán.

04. DUCHU SVÄTÝ, PRÍĎ

/: Duchu Svätý, príď, Duchu Svätý, príď. :/

/: Nech zavládne viera, nech zavládne nádej, nech zavládne láska v nás. :/

05. SHEMA ISRAEL

1. /: Shema Israel, Adonai Elohenu Adonai echad :/

shema Israel, Adonai Elohenu Adonai echad,
shema Israel, Adonai Elohenu Adonai echad.

2. Počúvaj Slovensko, Najvyšší je tvoj Boh, tvoj jediný Pán.

3. Počúvaj Slovensko, Pán Ježiš je tvoj Boh, tvoj jediný Pán.
4. Počúvaj Slovensko, Duch Svätý je tvoj Boh, tvoj jediný Pán.

06. I LOVE YOU, LORD

1. I love you, Lord, and I lift my voice
To worship you, o, my soul, rejoice!
Take joy, my King, in what you hear,
Let it be a sweet, sweet sound in your ear.

2. Rád ťa mám môj Pán, k tebe dvíham hlas
a úctu vzdám, ó, duša plesaj!
Nech poteší Pána hlas môj dnes,
môjho srdca lásky spev tebe len znie.

07. JESUS, REMEBER ME

Jesus, remember me
when you come into your kingdom.
Jesus, remember me
when you come into your kingdom.

08. MÁRIA, MATKA BOLESTNÁ

1. Mária, Matka bolestná, ty nás láske učíš.
Pod krížom stojíš žalostná, s Pánom svojím trpíš.

R: A-ve, Maria, gratia plena,
A-ve, Mari-a, gratia plena.

2. Mária nanebovzatá, za nás stále prosíš.
K pokániu voláš a žehnáš, ľudstvo v srdci nosíš.

3. Kráľovná si ružencová, ty dáš nádej mnohým,
ktorí chcú Krista v tichu nájsť, si im vzorom veľkým.

09. DO SRDCA MI PRÍĎ

Do srdca mi príď, do srdca mi príď,

Duch Boží do srdca mi príď.
Môj pokoj si ty i radosť mi dáš.
Duch Boží do srdca mi príď.

10. UZDRAVUJ NÁS

1. Uzdravuj nás, náš Pán a Kráľ.
Uzdravuj nás, náš Pán a Kráľ.
Svojou Krvou, uzdravuj nás.
Uzdravuj nás, náš Pán a Kráľ.

2. Osloboď nás, náš Pán a Kráľ.
Osloboď nás, náš Pán a Kráľ.
Svojou Krvou, osloboď nás.
Osloboď nás, náš Pán a Kráľ.

3. Aleluja, aleluja.

11. BOŽIA LÁSKA, PRÍĎ

Božia láska príď

ako mocný oceán,
prúď cez nás svojou milosťou.
Božia láska, príď k nám.

12. NECH TVOJ DUCH PRETEKÁ

/: Nech tvoj Duch preteká ako rieka mohutná. :/
/: A rany uzdraví ako rieka mohutná. :/
/: A bolesť odplaví ako rieka mohutná. :/
/: Pokojom naplní ako rieka mohutná. :/

/: Nech zaznie hymna chvál ako rieka mohutná. :/
/: Nech tvoj Duch preteká ako rieka mohutná. :/

Záver: ako rieka mohutná.

13. AGNUS DEI (Alleluia)

A – lle-lu-ia, A – lle-lu – ia
For the Lord God Almighty reigns

Alleluia, Alleluia
For the Lord God Almighty reigns

A – lle-lu – ia… Ho – ly,
Ho – ly, are You, Lord God Almighty
Worthy is the Lamb, Worthy is the Lamb

You are Ho – ly…
Holy, are You, Lord God Almighty
Worthy is the Lamb, Worthy is the Lamb

A – men
Aleluja, aleluja,
náš Pán všemohúci je.
Aleluja, aleluja,
náš Pán všemohúci je.
Aleluja.
Svätý, svätý, svätý, Pán Boh zástupov.
Baránok Boží, Baránok Boží,
Ty si svätý, svätý, svätý, Pán Boh zástupov.
Baránok Boží, Baránok Boží.
Amen.

14. JEŽIŠ

Ježiš, Ježiš, Ježiš, Ježiš

Je-žiš, Ježiš, Je-žiš, J-e-žiš

1. Ježiš
2. Otče
3. Duchu Svätý
4. Mária
5. Jeshua

15. BENEDICAT TIBI DOMINUS

Benedicat tibi Dominus et custodiat te,

ostendat faciem suam tibi et misereatur tui
convertat vultum suum ad te
et det tibi pacem.
Dominus benedicat frater Leo, te

R: Benedi – – – cat, benedi – – – cat
Benedicat tibi Dominus et custodiat te.

Prelív: Benedicat, benedicat, benedicat, benedicat,
tibi dominus, tibi dominus…

Benedicat tibi Dominus et custodiat te,
ostendat faciem suam tibi et misereatur tui
convertat vultum suum ad te
et det tibi pacem.
Dominus benedicat frater Leo, te

R: Benedi – – – cat, benedi – – – cat.
Benedicat tibi Dominus et custodiat te.

16. MAGNIFICAT

Magnificat, magnificat,

magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat,
magnificat anima mea.