O nás

 

Priatelia svätej Veroniky Giuliani je občianske združenie, ktorého cieľom je priblížiť duchovný odkaz svätej Veroniky Giuliani a jej spiritualitu. Svätá Veronika Giuliani je gigantom svätosti. Vo svojom živote sa usilovala o hlboké zjednotenie sa s Božou vôľou. Mala tak veľmi úzky vzťah s Pannou Máriou, až s ňou dosiahla mystické zjednotenie. Pod jej vedením kráčala cestou pokánia a prinášala obety za hriešnikov. Podľa jej vzoru chceme aj my ísť touto cestou modlitby, pokánia a odčiňovania. Naším poslaním je približovať ľuďom túto spiritualitu a rôznymi spôsobmi podľa svätej Božej vôle pomáhať dušiam, posilňujúc sa prijímaním nebeského pokrmu a adorovaním Pána prítomného v Eucharistii.

 • Predmetom činnosti združenia je:

 • - organizovanie podujatí s cieľom priblížiť duchovný odkaz svätej Veroniky Giuliani,
  - publikačná, vydavateľská, redakčná a prekladateľská činnosť,
  - hudobno-dramatická činnosť (hudobná, výtvarná, dramaturgická a umelecká činnosť),
  - vzdelávacia činnosť,
  - sprostredkovanie a predaj literatúry, náboženských predmetov a predmetov súvisiacich so spiritualitou svätej Veroniky Giuliani,
  - duchovná pomoc na základe spirituality svätej Veroniky Giuliani,
  - psychologická pomoc na základe poznatkov svätej Veroniky Giuliani,
  - duchovná pomoc pre ľudí nachádzajúcich sa v závislostiach na základe spirituality svätej Veroniky Giuliani
  - duchovná pomoc pre ľudí, ktorí potrebujú oslobodenie od negatívnych duchovných vplyvov a Zlého