Nebezpečenstvo mágie

Nebezpečenstvo mágie

Konferencia spojená s prezentáciou knihy pátra Francesca Bamonteho, predsedu Medzinárodnej asociácie exorcistov
.

Konferencia spojená s prezentáciou knihy pátra Francesca Bamonteho, predsedu Medzinárodnej asociácie exorcistov, v sobotu 9.2.2019 v Bratislave v UPeCe (Univerzitné pastoračné centrum v Mlynskej doline)

SOBOTA 9.2.2019

09:30 – úvod, privítanie a požehnanie celého podujatia
10:00 prvý blok prednášok s rímskokatolíckym kňazom o. Imrichom Degrom, exorcistom Košickej arcidiecézy: Čo je povera – magické vnímanie viery verzus živá viera založená na dôvere v Boha a Božiu prozreteľnosť ● Veštenie (čítanie horoskopov, riadenie sa nimi a rodinnými konšteláciami, používanie tarokových kariet a i.), spôsoby veštenia, možné následky, konkrétne svedectvá ● Poznanie budúcnosti vo svetle Svätého písma, prorocká charizma ● Čo konkrétne treba robiť, aby bola osoba oslobodená od negatívnych následkov
12:00 – obedná prestávka
13:00druhý blok prednášok s gréckokatolíckym kňazom o. Matúšom Marcinom, exorcistom Košickej eparchie a vicekoordinátorom česko-slovenskej jazykovej skupiny Medzinárodnej asociácie exorcistov – AIE: Ľudová mágia – zlorečenia a počarovania, najčastejšie používané spôsoby v rámci tejto formy mágie, ich následky a konkrétne svedectvá ● Mágia vo svetle Svätého písma ● Čo konkrétne treba robiť, aby bola osoba oslobodená od negatívnych následkov
15:00 – prestávka
15:30 tretí blok prednášok s rímskokatolíckym kňazom pátrom Ivanom Barusom zaoberajúcim sa modlitbou oslobodenia a správcom farnosti: Mágia vo svete detí a mládeže – mágia v hudbe, literatúre, počítačových hrách a ako súčasť niektorých spoločenských podujatí, možné následky, konkrétne svedectvá ● Mágia vo svetle Svätého písma a Katechizmu Katolíckej cirkvi ● Čo konkrétne treba robiť, aby bola osoba oslobodená od negatívnych následkov
17:30 – prestávka
18:00 svätá omša za účasti všetkých troch kňazov
19:00 – modlitba za uzdravenie a oslobodenie od negatívnych následkov mágie
20:00 – záver

Počas celého podujatia bude možné zakúpiť si knihy pátra Francesca Bamonteho a knihy týkajúce sa tejto problematiky viery Katolíckej cirkvi.

Stiahnuť plagát A4

Konferencia spojená s prezentáciou knihy pátra Francesca Bamonteho, predsedu Medzinárodnej asociácie exorcistov, v sobotu 9.2.2019 v Bratislave v UPeCe (Univerzitné pastoračné centrum v Mlynskej doline).

Pozývame kňazov, zasvätené osoby, učiteľov, katechétov, animátorov, rodičov, starých rodičov a všetkých, ktorí chcú získať alebo si prehĺbiť informácie o tejto časti viery Katolíckej cirkvi s cieľom predchádzať mnohým negatívnym následkom a pomôcť duchovne sužovaným, ktorých počet v súčasnosti neustále narastá.