Kontaktné informácie

 

Priatelia svätej Veroniky Giuliani
P.O.BOX 032
850 00 Bratislava

Email: priatelia@psvg.sk

IČO: 51800489
DIČ: 2120800792
Banka: SLSP, a.s.
IBAN: SK61 0900 0000 0051 4670 5997
SWIFT: GIBASKBX