Duchovná obnova

Téma: Pôsobenie anjelov a zlých duchov v procese oslobodenia podľa náuky svätých mystikov Katolíckej cirkvi

Na univerzite Panny Márie o duchovnom živote s pátrom Ivanom Barusom v Pútnickom dome v Marianke 22. - 23.9.2018

Čo je mystika podľa náuky Katolíckej cirkvi ● Ako rozlíšiť pravé a nepravé obdarenie ● Aká je úloha anjelov a ich najbežnejšie úlohy a svedectvá o ich pôsobení ● Ako pristupovať k modlitbe k anjelom ● Čo je ezoterické obracanie sa na anjelov ● Aké sú najčastejšie klamstvá zlých duchov, ktorí sa vydávajú za anjelov ● Ako možno anjelov prosiť o príhovor v procese oslobodenia od nerestí a negatívnych duchovných a zvlášť diabolských vplyvov ● Aká je najčastejšia činnosť zlých duchov, aby si svoj vplyv na osobu, manželstvo alebo rodinu udržali a upevnili podľa najskúsenejších talianskych kňazov v službe oslobodenia

SOBOTA 22. 9. 2018

13:30 moderovaná adorácia s prosbou o požehnanie duchovnej obnovy
a modlitba sv. ruženca s prosbou o oslobodenie od závislostí a negatívnych duchovných pút
15:00 1. časť prednášky
16:15 2. časť prednášky
17:30 svätá omša
19:00 požehnanie náboženských predmetov, obnovenie krstných sľubov, modlitba za uzdravenie duše i tela a oslobodenie od závislostí a negatívnych duchovných pút
20:00 – záver

NEDEĽA 23. 9. 2018

13:00 modlitba krížovej cesty s prosbou o uzdravenie a oslobodenie od závislostí a negatívnych duchovných pút
14:00 svätá omša
16:00 3. časť prednášky + odpovede na položené otázky
17:00 požehnanie náboženských predmetov, záverečná adorácia
s eucharistickým požehnaním
18:00 záver

Duchovná obnova je otvorená, nie je potrebné sa vopred prihlásiť. Ak máte záujem o ubytovanie, volajte na 0910 842 902 (denne až po 14:00).

Pôsobenie anjelov a zlých duchov v procese oslobodenia podľa náuky svätých mystikov Katolíckej cirkvi

Na univerzite Panny Márie o duchovnom živote s pátrom Ivanom Barusom v Pútnickom dome v Marianke 22. - 23.9.2018