Svätá rodina

Duchovná obnova vo Viničnom

Téma: Kedy zostupuje do manželstva a rodiny Božie požehnanie a najčastejšie prekážky, ktoré ho blokujú

Otvorená jednodňová duchovná obnova s pátrom Ivanom Barusom vo Viničnom (Aréna, spoločenský dom – sídlo obecného úradu) v sobotu 29.12.2018

Čo nám hovorí Pán o požehnaní cez Sväté písmo, skrze Učiteľský úrad Katolíckej cirkvi a skúsenosti svätých ● Aké sú najčastejšie príčiny blokujúce Božie požehnanie ● Ako sa manželstvá najčastejšie otvoria vplyvu duchovného zla ● Najnebezpečnejšie, najrafinovanejšie a najnepozorovanejšie spôsoby rozvratu manželstiev a rodín ● Ako ich duchovne rozlíšiť ako sa pred nimi chrániť ● Čo KONKRÉTNE treba naozaj robiť, aby boli manželstvo a rodina Bohom hojne požehnávané.

SOBOTA 29.12.2018

09:45 – moderovaná adorácia s prosbou opožehnanie duchovnej obnovy amodlitbou sv. ruženca za uzdravenie a oslobodenie manželstiev arodín
11:00 1. časť prednášky
12:00 – obedná prestávka
13:00 – moderovaná adorácia chvál a zvelebenia s prosbou o zostúpenie Božieho požehnania do manželstiev a rodín
14:00 2. časť prednášky
15:00 – Korunka Božieho milosrdenstva s prosbou o odčinenie hriechov v manželstvách a rodinách
15:45 – svätá omša s možnosťou obnovenia manželských sľubov (celebruje páter Ivan Barus)
17:15 – požehnanie náboženských predmetov, obnova krstných sľubov a modlitba za uzdravenie a oslobodenie manželstiev a rodín
18:30 – záver

Povzbudzujeme vás k tomu, aby ste sa na toto stretnutie pripravili dobrou svätou spoveďou, modlitbou a vnútornou sústredenosťou pre pôsobenie Ducha Svätého. Skúste vopred Bohu niečo z lásky obetovať: modlitbu, skutok, sebazaprenie, potešiť jeho Najsvätejšie Srdce a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, aby ste boli disponovaní pre prijatie Božej Milosti.

Duchovná obnova je otvorená, nie je potrebné sa vopred prihlásiť.

Doprava:
Vlastným autom (pozri navigáciu Google mapy) alebo regionálnou autobusovou dopravou (pozri cestovné poriadky).

Stiahnuť plagát A4

Svätá rodina

Kedy zostupuje do manželstva a rodiny Božie požehnanie a najčastejšie prekážky, ktoré ho blokujú.

Na univerzite Panny Márie, Sídla múdrosti, o duchovnom živote vás pozývame na otvorenú jednodňovú duchovnú obnovu s pátrom Ivanom Barusomvo Viničnom (pri Pezinku) v Aréne (spoločenský dom – sídlo obecného úradu) v sobotu 29.12.2018.