Fotka kostola Navštívenia Panny Márie vo farnosti Rabča na Orave

Duchovná obnova na Orave

Téma: Ako pôsobí nadprirodzená Božia milosť, anjeli a zlí duchovia na život človeka, na manželstvá a rodiny podľa skúseností svätých mystikov Katolíckej cirkvi: sv. Faustína, sv. Páter Pio, sv. Veronika Giuliani...

Duchovná obnova s pátrom Ivanom Barusom na Orave vo farnosti Rabča (Kostol navštívenia Panny Márie) v piatok 12.10.2018

Čo je nadprirodzený duchovný svet ● Kto sú anjeli ● Ako pôsobia ● Kto sú zlí duchovia ● Ako pôsobia ● Ako môžu pomáhať v živote človeka ● Čo je ezoterika, okultizmus a mágia ● Ako sa zlí duchovia snažia dostať do kontaktu s človekom a ako sa ich pôsobenie zintenzívňuje a zakoreňuje ● Ako pôsobia návykové hriechy ● Ako sa z nich oslobodiť ● Ako sa najčastejšie rozbíja duchovný život človeka, manželstvo a rodina a ako tomu predchádzať ● Aké kroky urobiť, aby sa niekto duchovne uzdravil a oslobodil.

PIATOK 12.10.2018

17:00 – prednáška
18:15 – svätá omša (celebruje páter Ivan Barus)
19:30 – modlitba za uzdravenie duše i tela
20:30 – záver obnovy

Povzbudzujeme vás k tomu, aby ste prichádzali na tieto stretnutia s Pánom dobre a úprimne vyspovedaní a vopred pripravení na prijatie Božej milosti modlitbou k Pánovi a Matke Božej.

Duchovná obnova je otvorená, nie je potrebné sa vopred prihlásiť.

Stiahnuť plagát A4

Fotka sv. Michala Archanjela

Ako pôsobí nadprirodzená Božia milosť, anjeli a zlí duchovia na život človeka, na manželstvá a rodiny podľa skúseností svätých mystikov Katolíckej cirkvi: sv. Faustína, sv. Páter Pio, sv. Veronika Giuliani...

Duchovná obnova s pátrom Ivanom Barusom na Orave vo farnosti Rabča (Kostol navštívenia Panny Márie) v piatok 12.10.2018

Fotka mapy s vyznačenou farnosťou Rabča na Orave

 

Fotka kostola Navštívenia Panny Márie vo farnosti Rabča na Orave