Duchovná obnova máj 2019

Duchovná obnova vo Viničnom

Kedy do manželstva a rodiny zostupuje Božie požehnanie a aké sú najčastejšie prekážky, ktoré ho blokujú – 2. časť

Otvorená jednodňová duchovná obnova s pátrom Ivanom Barusom vo Viničnom (Aréna, spoločenský dom – sídlo obecného úradu) v sobotu 11.5.2019

Prečo je dôležité zariadiť si život podľa prvého Božieho prikázania? ● Ako môžu pôsobiť bloky požehnania podľa náuky Katolíckej cirkvi a konkrétnych biblických príbehov? ● Čo v súčasnosti najviac blokuje Božie požehnanie v manželstvách a rodinách? ● Ktoré prekážky požehnania sú najviac prehliadané a podceňované a spôsobujú v manželstvách a rodinách najväčšiu ujmu? ● Čo a ako sa deje v manželstvách a rodinách, ktoré sa týmto prekážkam otvorili? ● Čo robiť, aby sa tieto bloky odstránili? ● Aké konkrétne kroky urobiť, aby sa manželstvá a rodiny otvorili pre prijímanie Božej milosti a požehnania a aby si ju udržali?

SOBOTA 11.5.2019

09:45 – moderovaná adorácia s prosbou o požehnanie duchovnej obnovy a modlitbou sv. ruženca za uzdravenie a oslobodenie manželstiev a rodín
11:00 1. časť prednášky
12:00 – obedná prestávka
13:00 – moderovaná adorácia chvál a zvelebenia s prosbou o zostúpenie Božieho požehnania do manželstiev a rodín
14:00 2. časť prednášky
15:00 – Korunka Božieho milosrdenstva s prosbou na odčinenie hriechov v manželstvách a rodinách
15:45 – svätá omša s možnosťou obnovenia manželských sľubov (celebruje páter Ivan Barus)
17:15 – požehnanie náboženských predmetov, obnova krstných sľubov a modlitba za uzdravenie a oslobodenie manželstiev a rodín
18:30 – záver

Povzbudzujeme vás k tomu, aby ste sa na toto stretnutie pripravili dobrou svätou spoveďou, modlitbou a vnútornou sústredenosťou pre pôsobenie Ducha Svätého. Skúste vopred Bohu niečo z lásky obetovať: modlitbu, skutok, sebazaprenie, potešiť jeho Najsvätejšie Srdce a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, aby ste boli disponovaní pre prijatie Božej Milosti.

Duchovná obnova je otvorená, nie je potrebné sa vopred prihlásiť.

Doprava:
Vlastným autom (pozri navigáciu Google mapy) alebo regionálnou autobusovou dopravou (pozri cestovné poriadky).

Stiahnuť plagát A4

Duchovná obnova máj 2019

Kedy do manželstva a rodiny zostupuje Božie požehnanie a aké sú najčastejšie prekážky, ktoré ho blokujú – 2. časť (podľa náuky Katolíckej cirkvi a zo skúseností z konkrétnych svedectiev).

Na univerzite Panny Márie, Sídla múdrosti, o duchovnom živote vás pozývame na otvorenú jednodňovú duchovnú obnovu s pátrom Ivanom Barusom vo Viničnom (pri Pezinku) v Aréne (spoločenský dom – sídlo obecného úradu) v sobotu 11.5.2019.