Duchovná obnova v Bratislave

Téma: Prečo je dôležité nechať sa Bohom vychovávať, formovať a ako hľadať v jednotlivých životných situáciách Božiu vôľu

Jednodňová otvorená duchovná obnova s pátrom Ivanom Barusom v sobotu 12.1.2019 v Bratislave v UPeCe (Univerzitné pastoračné centrum v Mlynskej doline)

Prečo si Boh praje, aby sme sa ním nechali viesť a formovať ● Ako nás Boh cez túto výchovu lieči z vnútorných zranení ● A ako nás vďaka tomu oslobodzuje z negatívnych duchovných pút ● Boh nás pozná lepšie, než sa poznáme my sami ● Prečo je potrebné, aby sme Bohu veľmi dôverovali aj vtedy, keď ešte nechápeme jeho zámery ● Ako Boh používa rôzne životné okolnosti na to, aby človeka zmenil ● Ako zmeniť postoj skleslosti zo životných okolností na dôveru a príležitosť posvätiť sa ● Ako v jednotlivých životných situáciách hľadať a jasnejšie spoznávať Božiu vôľu a Boží zámer

SOBOTA 12.1.2019

09:45 – moderovaná adorácia s prosbou o požehnanie duchovnej obnovy a modlitbou sv. ruženca za milosť jasnejšie spoznávať Božiu vôľu
11:00 1. časť prednášky
12:00 – obedná prestávka
13:00 – moderovaná adorácia chvál a zvelebovania s prosbou o zostúpenie Božieho požehnania a ochotu prijímať Božiu výchovu a formovanie
14:00 2. časť prednášky
15:00 – Korunka Božieho milosrdenstva s prosbou o odčinenie hriechov v životoch jednotlivcov i rodín
15:45 svätá omša (celebruje páter Ivan Barus)
17:15 – požehnanie náboženských predmetov, obnova krstných sľubov a modlitba za uzdravenie duše i tela
18:30 – záver

Povzbudzujeme vás k tomu, aby ste sa na toto stretnutie pripravili dobrou svätou spoveďou, modlitbou a vnútornou sústredenosťou pre pôsobenie Ducha Svätého. Skúste vopred Bohu niečo z lásky obetovať: modlitbu, skutok, sebazaprenie, potešiť jeho Najsvätejšie Srdce a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, aby ste boli disponovaní pre prijatie Božej Milosti.

Duchovná obnova je otvorená, nie je potrebné sa vopred prihlásiť.

Ak máte záujem o obed v študentskej jedálni, napíšte na priatelia@psvg.sk

Stiahnuť plagát A4

Prečo je dôležité nechať sa Bohom vychovávať, formovať a ako hľadať v jednotlivých životných situáciách Božiu vôľu.

Na univerzite Panny Márie, Sídla múdrosti, o duchovnom živote vás pozývame na jednodňovú otvorenú duchovnú obnovu s pátrom Ivanom Barusom v sobotu 12.1.2019 v Bratislave v UPeCe (Univerzitné pastoračné centrum v Mlynskej doline).