Duchovná obnova apríl 2019

Duchovná obnova v Bratislave

Prekážky, bloky a nebezpečenstvá v duchovnom živote detí a mladých ľudí a ako sa pred nimi chrániť podľa náuky Katolíckej cirkvi (Svätého písma, Katechizmu KC a renomovaných talianskych odborníkov).

Jednodňová otvorená duchovná obnova s pátrom Ivanom Barusom v sobotu 27.4.2019 v Bratislave v UPeCe (Univerzitné pastoračné centrum v Mlynskej doline)

Ako rozlíšiť negatívne duchovné vplyvy pôsobiace cez hudbu, literatúru, filmový priemysel, cez rôzne videá a počítačové hry ● Svedectvá konkrétnych ľudí ● Akým spôsobom tieto negatívne vplyvy pôsobia na deti ● Ako sa vyvíjajú ● Aké majú dôsledky ● Ako sa pred nimi chrániť ● Čo robiť, keď už do nich niekto výrazne upadol.

SOBOTA 27.4.2019

09:45 – moderovaná adorácia s prosbou o požehnanie duchovnej obnovy a modlitbou sv. ruženca za ochranu a oslobodenie od negatívnych duchovných vplyvov pre deti a mladých ľudí
11:00 1. časť prednášky
12:00 – obedná prestávka
13:00 – moderovaná adorácia chvál a zvelebenia s prosbou o zostúpenie Božieho požehnania na deti a mladých ľudí
14:00 2. časť prednášky
15:00 – Korunka Božieho milosrdenstva s prosbou na odčinenie hriechov v životoch detí a mladých ľudí
15:45 svätá omša (celebruje páter Ivan Barus)
17:15 – požehnanie náboženských predmetov, obnova krstných sľubov a modlitba za uzdravenie duše i tela
18:30 – záver

Povzbudzujeme vás k tomu, aby ste sa na toto stretnutie pripravili dobrou svätou spoveďou, modlitbou a vnútornou sústredenosťou pre pôsobenie Ducha Svätého. Skúste vopred Bohu niečo z lásky obetovať: modlitbu, skutok, sebazaprenie, potešiť jeho Najsvätejšie Srdce a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, aby ste boli disponovaní pre prijatie Božej Milosti.

Duchovná obnova je otvorená, nie je potrebné sa vopred prihlásiť.

Stiahnuť plagát A4

Duchovná obnova apríl 2019

Prekážky, bloky a nebezpečenstvá v duchovnom živote detí a mladých ľudí a ako sa pred nimi chrániť podľa náuky Katolíckej cirkvi (Svätého písma, Katechizmu KC a renomovaných talianskych odborníkov).

Na univerzite Panny Márie, Sídla múdrosti, o duchovnom živote vás pozývame na jednodňovú otvorenú duchovnú obnovu s pátrom Ivanom Barusom v sobotu 27.4.2019 v Bratislave v UPeCe (Univerzitné pastoračné centrum v Mlynskej doline).