Svätý Michal Archanjel z Gargana

Deň ku cti svätého Michala Archanjela

Téma: Čo pre kresťana znamená existencia očistca?

S pátrom Ivanom Barusom v Pútnickom dome v Marianke 12.11.2018

Pozývame vás prísť zložiť svoje starosti, ťažkosti a trápenia a nájsť Boží pokoj, svetlo, rozlišovanie, múdrosť, nádej, lásku, pozdvihnutie srdca, oslobodenie od závislostí a nerestí, posilu v pokušeniach, uzdravenie zo zranení duše i tela a oslobodenie od vplyvov a pút Zlého.

Program

15:00– moderovaná eucharistická adorácia (Korunka Božieho milosrdenstva, pobožnosť krížovej cesty, prosba o uzdravenie, oslobodenie, pretvorenie a posvätenie, svätý ruženec)
17:30 – záverečné eucharistické požehnanie
18:00 – svätá omša (celebruje páter Ivan Barus)
19:15 – požehnanie náboženských predmetov, obnova krstných sľubov, modlitba za uzdravenie duše i tela
20:00 – záver

Modlitbové stretnutie zamerané na prehĺbenie viery, posilnenie nádeje a lásky, na posvätenie a pomoc pastierom Cirkvi, manželstvám i rodinám, získanie informácií o duchovnom živote a na uzdravenie duše i tela a oslobodenie od vplyvov Zlého.

Stiahnuť plagát A4

Svätý Michal Archanjel z Gargana

Quis ut Deus – kto je ako Boh!

Téma: Čo pre kresťana znamená existencia očistca?
S pátrom Ivanom Barusom v Pútnickom dome v Marianke 12.11.2018